15.1.2018 – úpravy obsahu

Menu
home – bez úprav
mše svaté – zkopírováno
kalendáře – zkopírováno, dodělat filtr
posel – nekopírováno
historie – zkopírováno
informace o farnostech – zkopírováno do odkazu „kontakty“
odkazy – nekopírováno
kontakty – zkopírováno
fara – zkopírováno
advent – nekopírováno
fotky – nekopírováno
sbory – nekopírováno

Doplněna úvodní stránka
úprava zápatí
vytvořen nový účet posvarjan
filtr pro kalendář je třeba zavést do systému