úkoly pro sezení 29.1.2018

dodělat klikací filtr pro kalendář – aktualizovat stav api

dodat fotky farností na úvodní stránku – dodání upravených fotek
ve stránce odkazy vytvořit tabulku i s popisem stránky, kam se ukazuje
doplnit obsah do sboru
zkontrolovat jednotlivé role uživatelů
zkontrolovat způsob zálohování a testování webu

úkoly přesunuty na 5.2.2018 z důvodu času.