úkoly pro sezení 5.2.2018

dodělat klikací filtr pro kalendář – aktualizovat stav api

dodat fotky farností na úvodní stránku – dodání upravených fotek
ve stránce odkazy vytvořit tabulku i s popisem stránky, kam se ukazuje
doplnit obsah do sboru
zkontrolovat jednotlivé role uživatelů přidán editor rolí pro ovládání práv
zkontrolovat způsob zálohování a testování webu   – exportovat jde jednotlivě textový obsah a metadata a pak dále media a další.